|


|


|

PERSONEL SERVİS ARACI GÜZERGAH KULLANIM İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

PERSONEL SERVİS ARACI GÜZERGAH KULLANIM İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

PERSONEL SERVİS ARACI GÜZERGAH KULLANIM İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Tüm servis araçları için güzergâh kullanım izin belgesi başvuruları internet üzerinden yapılmaktadır.
Yeni uygulamaya geçen bu sistem için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

İNTERNET ŞUBESİ

 http://e-tuhim.ibb.gov.tr/

BAŞVURU BELGELERİ

Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi Müracaatı İçin Gerekli Belgeler;

Gerçek Kişi İçin,

 1. TC Kimlik No’lu Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
 2. İstanbul’da başvuru tarihi itibariyle en az son 3 senedir ikamet ettiğini gösterir belge (resmi kurumlardan),
 3. Yeni, mevcut veya geçmiş dönem taşımacı başvuru durumuna göre faaliyet belgesi, vergi mükellef kaydı(çalıştığı döneme ait, Yeni taşımacıdan istenmeyecektir), TUHİM güzergâh kullanım izin belgesi (Yeni taşımacıdan istenmeyecektir),
 4. Öğrenci ve Personel Servis Taşımacılığı Taahhütnamesi (internet üzerinden yapılan müracaatlarda onaylanacak olup ayrıca istenmeyecektir),

Tüzel Kişi İçin,

 1. Şirket Ticaret Sicil Gazetesi Örneği ve Şirket Yetkilisi İmza sirküleri,
 2. Şirket merkezinin veya şubesinin İstanbul İl sınırları içerisinde olduğunu gösterir belge,
 3. Başvuru durumuna göre (yeni veya mevcut taşımacı) faaliyet belgesi, vergi mükellef kaydı (çalıştığı döneme ait), TUHİM güzergâh kullanım izin belgesi,
 4. Öğrenci ve Personel Servis Taşımacılığı Taahhütnamesi (internet üzerinden yapılan müracaatlarda onaylanacak olup ayrıca istenmeyecektir),
 5. Başvuru grubuna göre (A, B. C ve D) sağladığı standartları gösterir belgeler, (Orta Düzey Yönetici (ODY2) Mesleki Yeterlilik Belgesi, Üst Düzey Yönetici (ÜDY2) Mesleki Yeterlilik Belgesi, ISO 9001, OHSAS 18001 ve TSE 12257 Belgeleri)

Servis Taşımacılığı Kartı Belgesi Müracaatı İçin Gerekli Belgeler;

Gerçek Kişi İçin,

 1. TC Kimlik No’lu Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
 2. Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi,
 3. Ödendi Makbuzu,

Tüzel Kişi İçin,

 1. Şirket Ticaret Sicil Gazetesi Örneği ve Şirket Yetkilisi İmza sirküleri,
 2. Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi,
 3. Ödendi Makbuzu,

Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi Müracaatı İçin Gerekli Belgeler;

 1. TC Kimlik No’lu Nüfus Cüzdanı fotokopisi (26 yaşından gün almış ve 66 yaşından gün almamış olmak),
 2. Servis taşıtı minibüs ise 7 yıllık, otobüs ise 5 yıllık sürücü belgesi,
 3. Sürücü Belgesi İptal Bilgisi Sorgulaması (son iki aylık),
 4. Sürücü Belgesi Ceza Bilgisi Sorgulaması (Son beş (5) yıl içerisinde; bilinçli taksirli olarak ölümlü trafik kazalarına karışmamış olmak, alkollü olarak taşıt kullanma ve hız kurallarını ihlal nedeniyle, sürücü belgeleri birden fazla geri alınmamış olmak,)
 5. Başvuru tarihi itibariyle 6 ayı geçmemiş, resmi kurumlar için sorgulanmış Adli Sicil Kaydı (5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun ‘102.’ ‘103.’ ‘104.’ ‘105.’ ‘109.’ ‘179/3.’ ‘188.’ ‘190.’ ‘191.’ ‘227.’ ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun ’35.’ maddesindeki suçlardan hüküm giymemiş),
 6. Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda yer alan Ulusal Meslek Standardına Uygun Servis Taşıtı Şoförü sertifikası sahibi olmak (Sistem altyapısı sağlandıktan sonra istenilecektir),
 7. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş merkezlerden alınacak psikoteknik raporu,
 8. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş merkezlerden her yıl alınacak bulaşıcı hastalıklar ve göz sağlığı ve psikiyatri yönünden (uzman unvanına sahip doktorlardan) sağlık raporu, (son bir yılı aşmamış olmalı)

Güzergâh Kullanım İzin Belgesi Müracaatı İçin Gerekli Belgeler;

 1. İstanbul’da başvuru tarihi itibariyle en az son 3 senedir ikamet ettiğini gösterir belge (resmi kurumlardan),
 2. Motorlu Araç Trafik ve Araç Tescil Belgesi, (Klimalı) (Engelli erişimine uygun araçlarla ilgili 5378 Sayılı Engelliler Hakkındaki Kanun hükümleri uygulanır).
 3. İBB’nin belirleyeceği Toplu Ulaşım Yönetim Merkeziyle uyumlanmış araç takip sistemi ve kamera sistemlerine uygunluk belgesi, (Sistem altyapısı sağlanmasına müteakip istenilecektir)
 4. Araçtaki tüm koltukları kapsayan Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası,
 5. Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Resmi İnternet Sitesinde örneği bulunan, öğrenci velisi ile taşımacı (gerçek veya tüzel kişilik) arasında yapılacak sözleşme/Sözleşme (Taşıt Kiralık ise) Şirket ile taşınan kurum (firma) arasında sözleşme/Sözleşmeler (Kamu ile yapılan sözleşme– taşıt kiralıksa yapılan sözleşme)
 6. Şoför olarak çalışacaklara ait Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgeleri,
 7. Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi sahibi üzerine kayıtlı şoförlere ait Sosyal Güvenlik Kurumu belgeleri,
 8. İlgili Oda Faaliyet Belgesi/Belgeleri (İlk defa güzergâh izin belgesi alacak servis taşıtlarının bir defaya mahsus olmak üzere),
 9. Okul Servis Taşımacılığı için, rehber personelin başvuru formunda beyanı, kimlik fotokopisi ve Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi sahibi üzerine kayıtlı rehber personele ait Sosyal Güvenlik Kurumu belgesi,

Not:

 • Servis Aracı Güzergâh Kullanım İzin Belgesi Tesliminde; Motorlu Araç Trafik ve Araç Tescil Belgesi aslı ibraz edilecektir.
 • Vekil ile müracaat halinde, vekâletname aslı ibraz edilecektir. 

 • Araçta reklâm ve/ya logo varsa Merter Ek Hizmet Binasındaki İBB Kentsel Tasarım Müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekmektedir.

Copyrigt © 2017 ttisveren.org.tr ®