|


|


|

Hurdaya Vergi Affı Meclis’ten Geçti

Hurdaya Vergi Affı Meclis’ten Geçti

Vergi ve prim alacaklarının yeniden yapılandırılmasına yönelik kanun teklifi Meclis’ten geçti. 31 Mart 2017’ye kadar olan borçlar yeniden yapılandırılabiliyor.

Maliye, Gümrük ve Ticaret Bakanlıkları, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), il özel idareleri, belediyeler, büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin alacaklarını yeniden yapılandıran tasarı dün akşam Meclis’ten geçerek yasalaştı.

İKİNCİ ŞANS GELDİ

Daha önceki yapılandırmaya başvurmayan vatandaşlara ikinci bir şans da tanıyan yasayla getirilen bazı yenilikler şöyle:

Daha önceki yapılandırmaya başvurmayanlara ikinci şans geldi. Bazı kamu alacaklarını yeniden yapılandıran kanun teklifi, Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Kanunla, 31 Mart 2017 dikkate alınarak belirlenen gümrük vergileri, vergi cezaları, idari para cezaları, sigorta ve işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bu alacaklara ilişkin faiz ve zam yapılandırma kapsamına alınıyor.

Trafik cezaları ve karayollarındaki Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) cezaları dahil birçok idari para cezası artık vatandaşlara elektronik ortamda gönderilecek.

Buna göre, elektronik ortamda yapılan tebligat, muhatabın elektronik posta adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılacak.

2.1 MİLYON ARAÇ HURDA

2.1 milyon araç hurdaya çıkarılacak 20 yaş üstü araçların vergi borçları da silinecek. Düzenleme, 355 bini kamyon, kamyonet ve çekici, 100 bini minibüs, otobüs ve panelvan, 1.6 milyonu da otomobil, arazi taşıtı ve motosiklet yaklaşık 2.1 milyon aracı ilgilendiriyor.

TARİHLERE DİKKAT

Buna göre, model yılı 1997 ya da daha eski olan motorlu taşıtlarını yasa yürürlüğe girdikten sonra 31 Aralık 2018’e kadar hurdaya çıkaranların vergi cezaları ile 31 Aralık 2016’ya kadar kesilen idari para cezaları silinecek. Taşıt sahipleri araçlarını kayıt ve tescillerinin silinmesi ve hurdaya çıkarılması için il özel idarelerine, büyükşehir belediyelerine bedelsiz teslim edilebilecek. 

Motorlu taşıtlarını noter satış senediyle veya kamu kurum ve kuruluşlarından satın alıp ilgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş olan gerçek ve tüzel kişiler, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 31 Aralık 2018’e kadar kayıt ve tescil işlemlerini tamamlayarak bu haktan yararlanabilecek.

Yasanın yürürlüğe girdiği tarih itibariyle mevcut olmayan veya herhangi bir nedenle motorlu taşıt niteliğini yitirmiş model yılı 2005 ve daha eski olan taşıtların, bunu belgelerle göstermeleri halinde motorlu taşıtlar vergilerinin dörtte birini 31 Aralık 2018’e kadar ödemeleri şartıyla kalan vergi cezaları ve tescil plakasına kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilecek.

Copyrigt © 2017 ttisveren.org.tr ®